List All News Articles

KORS 528 Kültürel Miras Alan Yönetimi ve Sürdürülebilirliği Kültürel Miras Yönetimi : Aphrodisias Alan Yönetim Örneği

KORS 528 Kültürel Miras Alan Yönetimi ve Sürdürülebilirliği Kültürel Miras Yönetimi : Aphrodisias Alan Yönetim Örneği
Published Date: Sunday, 23 May 2021

Click on the link below to join the webinar:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y5OTg5ZjEtYmI1Ni00MjhlLWFhN2YtMTUyYzczMjNkOTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229696b0a8-9e29-43ab-9fe5-b03aa9431d88%22%2c%22Oid%22%3a%22399eb34a-2b51-4999-ad4b-8e4733baf7d4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

News